ผลการค้นหา

Tag: SMC

เนคเทค สวทช. โดย SMC ร่วมงาน “INTERMACH Exclusive Night – Unboxing the World of Manufacturing” สร้างเครือข่ายด้านอุตสาหกรรม

เดินหน้าสร้างเครือข่ายด้านอุตสาหกรรม เกาะติดทิศทางของอุตสาหกรรม และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย-เศรษฐกิจโลก

เดอะเพ็ท ใช้ IDA Platform ยกระดับกระบวนการผลิตสู่การควบคุมคุณภาพที่ยั่งยืน

เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการ IDA Platform ณ บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด ผู้ผลิตผลิตขวด PET สำหรับบรรจุน้ำอัดลม น้ำดื่ม น้ำมันพืช และ ผลิต PP Board

เนคเทค สวทช. X พันธมิตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ HIL Solutions for Power Converter Applications in EV

กิจกรรมพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า จาก เนคเทค สวทช. ร่วมกับ บ.พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด OPAL-RT TECHNOLOGIES และมหาวิทยาลัยนเนศวร

การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot Programming) ตอนที่ 1

หุ่นยนต์ และวิธีการเขียนโปรแกรมควบคุมในเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าต่อในเชิงลึกสำหรับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางด้านหุ่นยนต์ต่อไป

คณะอาจารย์และนิสิตจุฬาฯ เยี่ยมชม SMC และ ทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน

คณะอาจารย์และนิสิตจาก Master of Engineering in Cyber Physical System จุฬาฯ เยี่ยมชม SMC Learning Center และ ทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า : มอเตอร์ไฟฟ้า

ระบบขับเคลื่อนของยานยนต์ไฟฟ้ามี “มอเตอร์ไฟฟ้า” เป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญ ซึ่งแต่ละชนิดจะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป จึงควรเลือกใช้แต่ละประเภทให้เหมาะสม

3D Scanner Robot : หุ่นยนต์สแกนสามมิติ

เทคโนโลยีสแกนสามมิติ (3D scanner) มีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น การวัดความถูกต้องของชิ้นงาน การออกแบบชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ใหม่

เนคเทค สวทช. ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหอมนุษยธรรม (Humanized Hall) แหล่งเรียนรู้ธุรกิจคู่คุณธรรม พร้อมรับฟังผลการใช้งาน “IDA Platform” ณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

เนคเทค สวทช เดินทางไปรับฟังผลการใช้งาน IDA Platform ณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ชมพื้นที่ในไลน์การผลิตที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กระบวนการผลิต NTD (ติดตั้ง IDA Platform) กระบวนการผลิต TW3 และเยี่ยมชมหอมนุษยธรรม (Humanized Hall) แหล่งเรียนรู้ธุรกิจคู่คุณธรรม แลกเปลี่ยนมุมมองการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิต