การปรับเปลี่ยน SME สู่อุตสาหกรรม 4.0 ต้องทำอย่างไร

ร่วมฟังบรรยายพิเศษ โลกเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทยต้องปรับและยกระดับ เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร พร้อมรับฟังแนวทาง บริการเพื่อปรับปรุงและยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 และพลาดไม่ได้กับตัวอย่างความสำเร็จ จากประสบการณ์ในการลงทุน เพื่อยกระดับสู่ Industry 4.0

Sustainable in Smart Manufacturing: ไม่ตกยุค ก้าวสู่อนาคต นำความยั่งยืนสู่อุตสาหกรรม

เสวนาพิเศษเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและยังคงมีอนาคตที่ยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีสมาร์ต

ก้าวสำคัญของการพัฒนา “แพลตฟอร์มหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ” สำหรับงานบริการในประเทศไทย

การนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยเหลือหรือเติมเต็มในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ เป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีการใช้ชีวิตของคนสังคมทุกภาคส่วน

Industry 4.0 ลงทุนง่ายๆ สบายกระเป๋า

สาระจากสัมมนา ในหัวข้อ “Industry 4.0 ลงทุนง่ายๆ สบายกระเป๋า” เป็นเวทีให้ความรู้และประสบการณ์แลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ เรื่องอุตสาหกรรม 4.0 แนวทางการปรับตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐ

เนคเทค สวทช. ผนึกกำลังพันธมิตร โชว์ศักยภาพความก้าวหน้าเทคโนโลยีด้าน DATA “ปลดปล่อยพลังแห่งข้อมูล เพื่อคนไทย เพื่อประเทศไทย” ในงาน NECTEC-ACE 2023

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทค ประจำปี 2566 หรือ NECTEC–ACE 2023 ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” ที่มุ่งเน้นนำเสนอด้าน “Data for Thai Data for All” ในวันที่ 12 กันยายน 2566

เนคเทค x สสว. จัดประชุม “การบูรณาการข้อมูลและระดมความคิดเห็น เพื่อต่อยอดมาตรการสนับสนุน SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ (THAI SME-GP)”

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบ THAI SME-GP เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต

รับสมัครผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ