งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2566 | NECTEC-ACE 2023

Facebook
Twitter

ชวนสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่จะทำให้มุมมองเกี่ยวกับ “ข้อมูล” ของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ที่งาน NECTEC-ACE 2023

เพราะ “โลกแห่งข้อมูล” เป็นได้มากกว่าที่คุณคิด
12 กันยายน นี้ ร่วมปลดปล่อย ‘พลังแห่งข้อมูล” เพื่อประเทศไทย เพื่อคนไทย ที่งาน NECTEC-ACE 2023
เนคเทค สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร ชวนร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2566 หรือ “NECTEC-ACE 2023” ภายใต้แนวคิด“ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” โดยมุ่งเน้นนำเสนอเทคโนโลยีด้านข้อมูล “Data for Thai Data for all” 
 

ปลดปล่อยพลังแห่งข้อมูล เพื่อคนไทย