บทความพิเศษ

Smart Technician อย่างไรให้ SMART

ในการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 นั้นกุญแจสำคัญสำหรับองค์กรที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล องค์กรต้องพร้อมปรับตัว เรียนรู้

Best practices & Lesson learnt – AI in Manufacturing

แทบทุกอุตสาหกรรมการผลิต นำ “AI” มาใช้ในเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน AI กับงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่

10 เทรนด์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์จาก Gartners (Top Strategic Technology Trends 2024)

Gartners เผย 10 เทคโนโลยีที่จะช่วยให้องค์กรของคุณเติบโต ปรับตัว และสร้างมูลค่าได้อย่างปลอดภัย ในยุคที่ AI เติบโตอย่างก้าวกระโดด (Top Strategic Technology Trends 2024)