บทความพิเศษ

จากพันปี เหลือหลักนาที ! หากใช้ Quantum Computer ถอดรหัสลับข้อมูล องค์กรต้องปรับตัวอย่างไร ประเทศไทยเตรียมพร้อมแค่ไหน …

สรุปสาระจากการเสวนา “เมื่อ Quantum Computer ไล่ล่าคุณ: ยุทธศาสตร์การยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในยุคควอนตัม”

คุยกับ Startup AI ไทย | กล้าเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างไร ? ตั้งแต่วันที่ “AI” ไม่มีใครรู้จัก และความท้าทายใหม่ ๆ ในยุคที่คนกลัว AI แย่งงาน”

เนคเทค สวทช. ชวน Startup AI ไทย พูดคุยถึงเรื่องราวจุดเริ่มต้นของธุรกิจ AI ในไทย รวมถึง โอกาสของธุรกิจ AI ไทย กับ การสนับสนุนจากภาครัฐ

เนคเทค สวทช. มุ่งเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนให้เกิด Data Sharing ในหลายบริบทสำคัญของประเทศ

สาระจากการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พลังข้อมูล เพื่อประเทศไทย เพื่อคนไทย: Data for Thai, Data for all” ภายในงาน NECTEC-ACE 2023 โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช.

“Data Sharing” ที่ใคร ๆ ก็อยากได้ แต่กลับ “พูดง่าย ทำยาก” เผย 3 ปัจจัยขับเคลื่อนการแบ่งปันข้อมูลให้เกิดขึ้นจริงในประเทศ

สาระจากเสวนา “มองอนาคต Data Sharing ในประเทศไทย” ในงานแถลงข่าวการจัดงาน NECTEC-ACE 2023