ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) เปิดบ้านโชว์เทคโนโลยี ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ขับเคลื่อนธุรกิจเต็มรูปแบบ

Facebook
Twitter

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) จัดกิจกรรม SMC Open House เตรียมความพร้อมธุรกิจ “สู่โอกาส” หลังวิกฤตของภาคอุตสาหกรรม

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ Sustainable Manufacturing Center (SMC) ภายใต้เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ARIPOLIS) ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) ร่วมกับพันธมิตร จัดกิจกรรมเปิดบ้าน SMC OPEN HOUSE เพื่ออัปเดตความก้าวหน้าการดำเนินงานและบริการของ SMC วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานใหญ่ EECi จังหวัดระยอง

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากสภาอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการภาคเอกชน ถึงทางเลือก ทางรอด ประสบการณ์การปรับตัวสู่ Industry 4.0 กิจกรรมนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงานจำลองเพื่อการเรียนรู้และเครื่องมือทดสอบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Industry 4.0 และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าภายในศูนย์ฯ อย่างใกล้ชิด ภายในงานยังมีนิทรรศการผลงานจากนักวิจัย พันธมิตรและเครือข่ายสมาชิกของ ศูนย์ฯ มาร่วมจัดแสดง พร้อมทั้งพื้นที่เจรจาจับคู่ธุรกิจ เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตได้อย่างยั่งยืน

ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน ได้กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และผู้เข้าร่วมงาน SMC Open House โดยได้เล่าถึงเป้าหมายหลักของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน ที่ต้องการผลักดันอุตสาหกรรมไทยก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 โดยส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงาน รวมทั้งแนะนำบริการต่างๆ ของศูนย์ฯ ที่จะช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต อาทิ 1) บริการตรวจประเมินระดับความพร้อมของโรงงาน 2) บริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 3) บริการให้คำปรึกษาทางเทคนิคและคำปรึกษาเกี่ยวกับแหล่งทุนและสิทธิประโยชน์ 4) บริการพัฒนาระบบตามความต้องการของอุตสาหกรรม และ 5) บริการเครื่องมือสำหรับทดสอบและเรียนรู้ภายในงาน

กิจกรรมภายในงาน

1. พบกับมุมมองที่หลากหลายใน SMC Forum: Sustainable Manufacturing with Industry 4.0

การบรรยายหัวข้อ ทางรอดของธุรกิจไทยหลังโควิด-19 โดย สภาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย คุณจํารัส สว่างสมุทร ผู้อํานวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

บอกเล่าประสบการณ์ ความสำเร็จในการปรับตัวสู่ Industry 4.0 จากผู้ประกอบการ  คุณอดุลย์ เปรมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จํากัด 

Industry 4.0 Solutions from SMC partner โดย คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ Head of Enterprise Marketing & SME Business Management บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (AIS) 

2. SMC Business Matching พบกับนิทรรศการและการเจรจาจับคู่ธุรกิจร่วมกับสมาชิกของ SMC และหน่วยงานพันธมิตรนำ Solution ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0 พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสิทธิประโยชน์ทางการเงินเพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0

3. เยี่ยมชม SMC Smart Factory Testbed Insight กับนักวิจัยที่จะพานำชม Testbed ต่างๆ ภายใน SMC ซึ่งจำลองการทำงานของระบบเทคโนโลยีต่างใน Industry ช่วยสร้างองค์ความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการรวมถึงบุคลากร สร้างรายได้ ในพื้นที่ในภาคตะวันออกที่ดีขึ้น

สำหรับผู้ลงทะเบียนภายในงาน จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษที่ทางศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให้ อาทิ

  • การตรวจประเมินระดับความพร้อมของโรงงานด้วยดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับประเทศไทย (Thailand i4.0 Index) ฟรี
  • คำปรึกษาการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ฟรี
  • ทุนสนับสนุนสำหรับการใช้งานแพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม
  • ทุนสนับสนุนสำหรับทดสอบการใช้งานโครงข่าย 5G ในโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้ที่สนใจ หรือต้องการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีตอบโจทย์การผลิต
สามารถติดต่อทีม SMC ได้ที่อีเมล smc-business@nectec.or.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ https://www.nectec.or.th/smc และอย่าลืมกดติดตาม https://www.facebook.com/smceeci/ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ