หลักสูตรจาก SMC มาแล้ว!! Industrial Automation Training Systems รุ่น2/2566

Facebook
Twitter

มาแล้วกับคอร์สที่ทุกคนรอคอย!!! SMC เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตร Industrial Automation Training Systems หัวข้อ Integration of PLC with Industrial IOT เข้าถึงการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ PLC กับ IIoT รุ่นที่2

เรียนรู้การใช้งาน PLC เชื่อมต่อ IIOT และ workshop กับ PLC 3 แบรนด์ยอดนิยม
 • Beckhoff + Industrial IOT
 • Mitsubishi + Industrial IOT
 • Siemens + Industrial IOT

การเขียนโปรแกรม PLC และเรียนรู้การสื่อสารด้วย MODBUS TCP และ MQTT, NODE-RED, NETPIE ด้วยชุดทดลองโมดูลการผลิตทางอุตสาหกรรม เชื่อมต่อระบบ Industrial IoT

ลงลึกเนื้อหา workshop กับอุปกรณ์ที่ทันสมัย คุ้มค่า คุ้มราคา แก่ผู้เรียน มีที่นี่ ที่เดียวเท่านั้น!!!!

รายละเอียดหลักสูตร : วันที่ 25 มกราคม 2566

 • แนะนำ PLC และการใช้งานเบื้องต้น การลงโปรแกรมต่างๆที่ใช้งานร่วม
 • ออกแบบและการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Ladder Diagram
 • ทดสอบเชื่อมต่ออุปกรณ์ PLC กับชุดโมดูลจำลองการผลิต การกำหนดแอดเดรสของอุปกรณ์ input/output และการประกาศตัวแปร
 • Workshop 

รายละเอียดหลักสูตร : วันที่ 26 มกราคม 2566

 • เรียนรู้ระบบ IIoT ในอุตสาหกรรม และทำความรู้จัก NETPIE และ NODE-RED 
 • เรียนรู้การสื่อสารด้วย Modbus TCP และ MQTT
 • เรียนรู้การใช้งานการเชื่อมต่อ IIoT กับอุปกรณ์ PLC Beckhoff     
 • Workshop 

รายละเอียดหลักสูตร : วันที่ 27 มกราคม 2566

 • เรียนรู้การใช้งานการเชื่อมต่อ IIoT กับอุปกรณ์ PLC Mitsubishi
 • Workshop
 • เรียนรู้การใช้งานการเชื่อมต่อ IIoT กับอุปกรณ์ PLC Siemens   
 • Workshop 
1. ผู้ประกอบการหรือบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
2. ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
3. ผู้ให้บริการพัฒนาและออกแแบบระบบอัตโนมัติ

อบรมวันที่ 25-27 มกราคม 2566

(3 วัน)
฿ 4,500 (ยังไม่ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% )
 • มีเอกสารประกอบการอบรม ปากกา ใบประกาศนียบัตร
  รวมถึงอาหารกลางวันและเบรก ตลอดการอบรมทั้ง 3 วัน
Popular

สิทธิพิเศษสำหรับการฝึกอบรม 2 ต่อ

 • ต่อที่ 1 สำหรับผู้ประกอบการและนิติบุคคลที่ต้องการพัฒนา Upskill Reskill ด้วยตนเอง หรือต้องการส่งบุคลากรมาพัฒนาความรู้ ความสามารถ ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสามารถทำเรื่องลดหย่อนภาษีได้ถึง 200% (ตาม พรบ.กรมพัฒนฯ 2545)
 • ต่อที่ 2 สำหรับการสมัครสมาชิก SMC
  Member SMC รับส่วนลด 5 % และการเข้ามา Workshop เพิ่มเติม ฟรี!!! ตลอดการเป็นสมาชิก

สามารถศึกษารายละเอียดค่าสมาชิกและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ผ่านช่องทาง https://www.nectec.or.th/smc/services-membership

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 064-946-4492 (คุณวิชชุดา เอกพันธ์)
ช่วงวันและเวลาทำการ