สมัครด่วน! หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยไซเบอร์ในระบบอุตสาหกรรมควบคุม

Facebook
Twitter

Hacker จะมาแบบไหน เราไม่หวั่น!!! กับการ Upskill หลักสูตรพื้นฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับระบบอุตสาหกรรมควบคุม (Cybersecurity Fundamental for Operational Technology) โดยหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรม

 • เข้าใจและตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระบบอุตสาหกรรมควบคุม เรียนรู้พื้นฐานของ OT
 • เข้าใจความแตกต่างของความปลอดภัยทางไซเบอร์ในระบบ IT และ OT, พื้นฐานการใช้งานความปลอดภัยใน OT Protocol ต่าง ๆ
 • มี Hacking Lab เพื่อเข้าใจการโจมตีของแฮกเกอร์มากยิ่งขึ้น

เนื้อหาเน้นๆ พร้อม workshop สร้างความเข้าใจเพื่อรับมือการโจรกรรมข้อมูล โดยไม่ต้องกลัวอีกต่อไป!!!

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร??

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคลากรด้าน IT ในระบบอุตสาหกรรม ที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ และ วิธีในการโจมตีระบบ IT และ OT เบื้องต้น

 • Introduction to OT 
  เรียนรู้พื้นฐานและทำความเข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ Operational Technology (OT) เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจถึงความปลอดภัยในระบบ OT ต่อไป 
 • Basic Cybersecurity Concepts
  ในหัวข้อนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่จำเป็นในระบบอุตสาหกรรม อย่างเช่น Authentication, Risk Mangement, CIA Triad, Cyber Kill Chain
 • OT Network security
  ในหัวข้อนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้โครงสร้าง Network ของระบบ OT, แนวทางการออกแบบระบบ Network อย่างเช่น Purdue Enterprise Reference Architecture
 • OT Communication and Protocols 
  เรียนรู้ Protocol ต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรมอย่างเช่น Modbus รวมถึงจุดอ่อนของ Protocol ที่ควรคำนึงถึง 
 • Basic IT and OT Hacking Lab 
  ในคอร์สนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การบรรยายเท่านั้น แต่ผู้เรียนจะยังได้ทดลองการโจมตี เพื่อทำความเข้าใจเส้นทางการโจมตีของแฮกเกอร์ได้มากยิ้งขึ้น อย่างเช่นการโจมตี  Modbus Protocol ที่ใช้ในการสื่อสารกับ PLC ในโรงงาน การสร้าง Malware เพื่อโจมตีเครื่องเป้าหมาย นอกจาก OT แล้ว ผู้เรียนยังได้ฝึกการโจมตี  Application ในระบบ IT อย่างง่ายโดยใช้ Kali Linux

Hardware Requirement 

 • x64-compatible 2.0 GHz CPU เป็นอย่างน้อย * Lab ไม่รองรับ Macbook ที่เป็น Apple Silicon (M1/M2) หรือ ARM-based laptop
 • Ram 16 GB เป็นอย่างน้อย
 • พื้นที่ว่าง 60 GB เป็นอย่างน้อย

VMware

 • Windows และ LinuxVMware Workstation 16 ขึ้นไป โดยสามารถใช้ได้ทั้ง free version หรือ commercial version โดยสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่
 • Mac OSVMware Fusion 12 ขึ้นไปโดยสามารถใช้ได้ทั้ง free version หรือ commercial version   โดยสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

Kali Linux

 • Kali Linux 2022.3  ขึ้นไปติดตั้งใน VMware

ผู้จัดอบรมจะส่งการติดตั้ง Kali Linux, การตั้งค่า network เบื้องต้นและ course materials ไปให้ทางอีเมลของท่านก่อนวันอบรม 

วันที่ 12 มกราคม 2566
9.00 – 12.00
 • Introduction to OT (บรรยาย)
 • Cybersecurity Concepts for OT (บรรยาย)
 • Lab Preparation (Lab)
13.00 – 16.00
 • Open Source Intelligence (OSINT) (Lab)
 • Social Engineering (Lab)
 • Password Attacks (Lab)
วันที่ 13 มกราคม 2566
9.00 – 12.00
 • OT Network Security (บรรยาย)
 • Network Enumeration (Lab)
 • Application Security (Lab)
13.00 – 16.00
 • OT Communication and Protocols (บรรยาย)
 • Modbus Simulator (Lab)
 • Modbus Analysis (Lab)
 

อบรมวันที่ 12-13 มกราคม 2566

(2 วัน 12 ชั่วโมง)
฿ 4,000
 • สมาชิก SMC จ่ายเพียง 3,800 บาท
 • เอกสารประกอบการอบรม ปากกา ใบประกาศนียบัตร
  รวมถึงอาหารกลางวันและเบรก ตลอดการอบรมทั้ง 2 วัน
Popular

สิทธิพิเศษสำหรับการฝึกอบรม 2 ต่อ

 • ต่อที่ 1 สำหรับผู้ประกอบการและนิติบุคคลที่ต้องการพัฒนา Upskill Reskill ด้วยตนเอง หรือต้องการส่งบุคลากรมาพัฒนาความรู้ ความสามารถ ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสามารถทำเรื่องลดหย่อนภาษีได้ถึง 200% (ตาม พรบ.กรมพัฒนฯ 2545)
 • ต่อที่ 2 สำหรับการสมัครสมาชิก SMC
  Member SMC รับส่วนลด 5 % และการเข้ามา Workshop เพิ่มเติม ฟรี!!! ตลอดการเป็นสมาชิก

สามารถศึกษารายละเอียดค่าสมาชิกและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ผ่านช่องทาง https://www.nectec.or.th/smc/services-membership

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 064-946-4492 (คุณวิชชุดา เอกพันธ์)
ช่วงวันและเวลาทำการ