ผลการค้นหา

Tag: NECTEC Hall of Fame 2022

นักวิจัยเนคเทค สวทช. ติดอันดับ Top 2% ของโลก นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุด

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมล เขมะรังษี ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG) เนคเทค สวทช. ที่ติดอันดับรายชื่อนักวิจัยที่มีการอ้างอิงสูงที่สุด ใน Top 2% ของโลก ‘The World’s Top 2% Scientists List 2022’

นักวิจัยเนคเทค สวทช. คว้ารางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่

เนคเทค สวทช. ได้รับรางวัลเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565 และรางวัลเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ.2565 โดย มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้พิจารณาคัดเลือกผลงานและมอบรางวัล ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2565 มีผู้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประเภทละ 1 รางวัล

AI ตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับรู้ทัน ป้องกัน ปัญหา OV-CCA คว้ารางวัลเลิศรัฐ “รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี

ผลงาน AI ตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับรู้ทัน ป้องกัน ปัญหา OV-CCA ได้รับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ

Traffy Fondue เนคเทค สวทช. คว้ารางวัลเลิศรัฐ “รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น”

Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง ได้รับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ

“รักษ์น้ำ” ระบบพยากรณ์และจําลองเหตุการณ์เพื่อการบริหารจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม เนคเทค สวทช. คว้ารางวัลเลิศรัฐ “บริการภาครัฐ ระดับดีเด่น”

โครงการบูรณาการข้อมูลในปฏิบัติการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้รับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ

Traffy Fondue แพลตฟอร์มรับร้องเรียนปัญหาเมือง ได้รับรางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis

Traffy Fondue (ทราฟฟี่ ฟองดูว์) แพลตฟอร์มรับร้องเรียนปัญหาเมือง ได้รับรางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis รางวัลประเภทองค์กรที่ส่งเสริมประเด็นด้านการจัดการภัยพิบัติ (Disaster Risk Management)

นักวิจัยเนคเทค สวทช. ผลงานวิจัย “รักษ์น้ำ” รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบคุณประโยชน์แก่การประปานครหลวง

ดร.ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ หัวหน้าทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (DSS) กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG) เนคเทค สวทช. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประกอบคุณประโยชน์” ให้แก่การประปานครหลวง (กปน.)

“Traffy Fondue” รับรางวัลผลงานวิจัย Impact สูง ปี 2565 ในมหกรรม TRIUP Fair 2022

แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue ผ่านระบบพูดคุยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ได้รับรางวัล “ระดับดี” ในสาขา Appropriate Technology

นักวิจัยเนคเทค สวทช. คว้า 6 รางวัลการวิจัยแห่งชาติ เวทีวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564-2565

เนคเทค สวทช. รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564-2565 ครั้งที่ 23 ในแนวคิด “นวัตกรรมวิถีใหม่ ใส่ใจชีวิต”