นักวิจัยเนคเทค สวทช. ติดอันดับ Top 2% ของโลก นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุด

Facebook
Twitter

ข่าว | กรรวี แก้วมูล งานพัฒนาองค์กรและสื่อสารภายใน (ODIC) 

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมล เขมะรังษี ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG) เนคเทค สวทช. ที่ติดอันดับรายชื่อนักวิจัยที่มีการอ้างอิงสูงที่สุด ใน Top 2% ของโลก ‘The World’s Top 2% Scientists List 2022’

บทความวิจัยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ สาขา Networking & Telecommunications อันดับที่ 3,291 จากนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดในสาขา 176,084 ท่าน จัดอันดับโดย มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) โดยพิจารณาจากกลุ่มที่ 1 คือ ผลกระทบการอ้างอิงตลอดชีพสูงที่สุด (career-long citation impact) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 ถึงสิ้นปี ค.ศ. 2021

ติดตามรายละเอียดนักวิจัยสวทช. อีกหลายท่านที่ติดอันดับอ้างอิงสูงที่สุดของโลก: https://www.nstda.or.th/home/news_post/the-worlds-top-scientists-list-2022/