ผลการค้นหา

Tag: เยี่ยมชม

SMC ต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ผู้แทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) เข้าพบและประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

เนคเทค สวทช. ต้อนรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มช.เข้าเยี่ยมชมงานด้าน AI & Deep learning

คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม วิทยาลัยศิลปะ : สื่อและเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมงานด้าน AI & Deep learning

เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชมเนคเทครับฟังการบรรยายในด้านเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการทำงานหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19

SMC ต้อนรับ คณะผู้บริหารบริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำกัด

ประธานบริหาร บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center : SMC) ณ อาคาร NECTEC Pilot Plant จ.ปทุมธานี

เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันไทย-เยอรมัน และ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหาร TGI และ SNC FOMER เยี่ยมชมเนคเทค สวทช. พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC )

เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 43 วิทยาลัยการตำรวจ

เนคเทค สวทช. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 43 ของวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมเนคเทค สวทช. แบบ Online เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยีต่าง ๆ ในยุคดิจิทัล รวมทั้งได้รับประสบการณ์และวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล