ผลการค้นหา

Tag: เยี่ยมชม

เนคเทค สวทช. ต้อนรับอาจารย์และนักเรียน MWIT เข้าศึกษาดูงาน ThaiSC

เนคเทค สวทช. ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง

เนคเทคต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เยี่ยมชม ThaiSC

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC)

เนคเทคต้อนรับคณะผู้แทนบริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

ผู้แทนบริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เข้าหารือ SMC เพื่อพัฒนาความร่วมมือ

เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะจากเครือเบทาโกร เยี่ยมชมงานวิจัยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร และปศุสัตว์

คณะผู้บริหารและทีมงานเบทาโกรร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความเป็นไปได้ในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมของเครือเบทาโก

เนคเทค สวทช. ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา KMITL เข้าศึกษาดูงานด้านอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์

อาจารย์และนักศึกษา KMITL เยี่ยมชมศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมเปิดโลกทัศน์ด้านเทคโนโลยีสเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์

เนคเทค สวทช.ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์

เยี่ยมชมผลงานของทีมวิจัยเทคโนโลยีเชิงแสงไฟฟ้าเคมี และทีมวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์ กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์

คณะอาจารย์และนิสิตจุฬาฯ เยี่ยมชม SMC และ ทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน

คณะอาจารย์และนิสิตจาก Master of Engineering in Cyber Physical System จุฬาฯ เยี่ยมชม SMC Learning Center และ ทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน

กฟผ. เยี่ยมชมเนคเทคและร่วมหารือนำ Traffy Fondue ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Digital Transformation Organization

เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หารือนำ Traffy Fondue มาใช้ในองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมทักษะ การปรับเปลี่ยนสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล