กฟผ. เยี่ยมชมเนคเทคและร่วมหารือนำ Traffy Fondue ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Digital Transformation Organization

Facebook
Twitter

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าน้ำพอง โรงไฟฟ้าวังน้อย จำนวน 15 ท่าน เยี่ยมชมเนคเทครับฟังการบรรยายเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ พร้อมหารือนำ Traffy Fondue มาใช้ในองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมทักษะ การปรับเปลี่ยนสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อวันที่ 1 กันยายน 65 ณ อาคารวิจัย สวทช. (โยธี) โดยมี ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม หัวหน้าทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) ร่วมต้อนรับและนำเสนอ แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue แนะนำคู่มือการใช้งานเบื้องต้นสำหรับหน่วยงาน และตัวอย่างการขยายผลการใช้งานในหน่วยงาน เช่น กทม. อบต. เทศบาล อาคารสำนักงาน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ

กฟผ. ได้แชร์ข้อมูลการนำแพลตฟอร์มไปใช้ในหน่วยงาน เช่น แจ้งซ่อมอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัยของพนักงาน รวมถึงประชาชนที่อยู่ในรัศมีของโรงไฟฟ้า สามารถแจ้งปัญหาร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่องกลิ่น เรื่องเสียง ไฟดับ ผ่านแพลตฟอร์มโดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องพร้อมแก้ไขได้ทันที ไม่ต้องแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่อำเภอ หรือผู้ใหญ่บ้านอีกต่อไป สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงหารือประเด็นที่สนใจเพิ่มเติมเพื่อหาโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือกันต่อไป

ดร.มลธิดา ภัทรนันทกุล นักวิจัยทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (SEC) เนคเทค สวทช.ได้ร่วมนำเสนอ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ผ่านระบบออนไลน์ (Webex) ยกตัวอย่างภัยคุกคามต่าง ๆ เช่น การเจาะระบบคอมพิวเตอร์ การโจมตีโปรแกรมเรียกค่าไถ่ และแนะนำผลงานระบบลงเวลา Multi-Factor Authentication ระบบเลือกตั้งด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน และระบบ Vaccine Passport ในช่วงท้ายคณะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากร