ผลการค้นหา

Tag: AI

“OpenThaiGPT” แชทบอท AI ที่พูดภาษาไทยรู้เรื่อง ! สาระจากเสวนา “ความท้าทาย ความเป็นไปได้ และโอกาสของ ChatGPT สัญชาติไทย”

กระแสของฉลาดของ ChatGPT ที่ถามอะไรก็ตอบได้ แต่ยังพูดภาษาไทยไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ จึงเกิดการรวมทีม ThaiOpenGPT หวังที่จะสร้าง AI Chatbot สัญชาติไทย

เนคเทคโชว์ผลงาน “มอเตอร์และบริการทดสอบมอเตอร์ของ SMC” ในสัมมนาทางวิชาการทดสอบในส่วนของแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้า

เนคเทค นำผลงาน ด้าน EV Conversion มอเตอร์และบริการทดสอบมอเตอร์ของ SMC ร่วมจัดแสดงในงาน “สัมมนาทางวิชาการทดสอบในส่วนของแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้า” ร่วมกับภาคเอกชน

เนคเทค สวทช. ร่วมแชร์ความเห็น “ร่างกฎหมายการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาล”

ETDA เปิดเวที Public Hearing ต่อหลักการหรือประเด็นการศึกษาสำหรับการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อเตรียมพร้อมการดำเนินงานตามร่างแผนปฏิบัติการ AI แห่งชาติฯ

รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติฯ สร้างคน เทคโนโลยี การเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจด้วย AI

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (National AI Committee) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

3 หน่วยงาน MOU พัฒนาแพลตฟอร์ม CCTV ใช้ Image Processing & AI เฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย จ.เชียงใหม่

การนามพัฒนาแพลตฟอร์มกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพร่วมกับ AI มุ่งดูแลการจราจร เฝ้าระวังอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

เนคเทคร่วมยินดี! กรมควบคุมโรคคว้ารางวัลเลิศรัฐ ปี 65 จากผลงาน AI ตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับ

ผลงาน AI ตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับ รู้ทัน ป้องกัน ปัญหา OV-CCA ได้รับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ

ครม. ผ่าน (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 – 2570)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผ่าน (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ ประเทศไทยเกิดระบบนิเวศที่ครบถ้วนและเชื่อมโยงแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนา