ผลการค้นหา

Tag: AI

เนคเทค สวทช. ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเทคโนโลยี AI กับความมั่นคงของไทย

เนคเทค สวทช. ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเทคโนโลยี AI กับความมั่นคง ในเสวนา “บทบาทของเทคโนโลยีใหม่กับการพัฒนาอาวุธตามแบบ: ความท้าทายต่อความมั่นคงของไทย”

เนคเทค สวทช. นำเสนอความท้าทายของการพัฒนา AI ในไทย ในเวที “AI Thailand Forum 2023” มหกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ครั้งแรกของประเทศไทย

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. นำเสนอ เรื่องราวความท้าทายของการพัฒนา AI ในประเทศไทย และ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการด้าน AI ประเทศไทย

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย x 5 หน่วยงานวิจัยใต้ อว. ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม AI ส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เส้นทางการค้าสุวรรณภูมิ

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ผสาน 5 หน่วยงานวิจัยภายใต้กระทรวง อว. ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม AI ส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ เส้นทางการค้าสุวรรณภูมิ