ผลการค้นหา

Tag: Smart Farm

NECTEC Smart Garden

NECTEC Smart Garden สถานที่ showcase ระบบด้านเกษตรอัจฉริยะของเนคเทค สวทช.

HandySense จัดอบรมอัปสกิลพื้นฐาน Smart Farm ให้กับโรงเรียนโครงการส่งเสริมสวนเกษตรอัจฉริยะในโรงเรียนยุคปกติใหม่ (New Normal)

เนคเทค สวทช. จัดอบรม “ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ HandySense เบื้องต้น” ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสวนเกษตรอัจฉริยะในโรงเรียนยุคปกติใหม่ (New Normal)

Workshop WiMaRC (ไวมาก) กับการประยุกต์ใช้ด้านการเกษตรเพื่อการจัดการแปลงที่แม่นยำทั้งในและนอกโรงเรือน

ทีม WiMaRC หรือ ระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี IoT ร่วมเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ WiMaRC (ไวมาก) กับการประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร เพื่อการจัดการแปลงที่แม่นยำทั้งในและนอกโรงเรือน

เนคเทค สวทช. อัปสกิล Smart Farmer ฉะเชิงเทรา จัดอบรมออนไลน์ “ระบบบริหารจัดการการเกษตรอัจฉริยะ Intelligent Farm Management System”

เนคเทค สวทช. อัปสกิล Smart Farmer ฉะเชิงเทรา จัดอบรมออนไลน์ “ระบบบริหารจัดการการเกษตรอัจฉริยะ Intelligent Farm Management System”

“Aqua-IoT” นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อฟาร์มสัตว์น้ำ

เนคเทคยกระดับผู้ประกอบการสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยี Aqua-IoT ขยายผลใช้งานจริงในพื้นที่ภาคตะวันออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ – Smart Farm จากความเข้าใจเกษตรกรไทย สู่ Open Innovation

Handy Sense ระบบเกษตรกรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ ช่วยเกษตรกรปลูกพืชผลไม้พึ่งฤดูกาล ใช่ทรัพยากรคุ้มค่า เพิ่มปริมาณผลผลิต

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการน้ำ ณ บ้านหนองปื๊ด จ.ปราจีนบุรี

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางเยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการน้ำ ณ หมู่บ้านหนองปื้ด จังหวัดปราจีนบุรี วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการน้ำ ณ หมู่บ้านหนองปื้ด ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี คุณสุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (IPP) เนคเทค-สวทช. ร่วมต้อนรับ และบรรยายผลงานวิจัย “SUNFLOW” อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน “SUNFLOW” อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำ ที่ไม่ต้องใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความเข้มแสงอาทิตย์ที่ไม่แน่นอน เป็นเทคโนโลยีที่เตรียมพร้อมสำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การใช้พลังงานเพื่อการเกษตร หนึ่งในนั้นคือการใช้เพื่อสูบน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร ซึ่งมีต้นทุนค่าพลังงาน (น้ำมัน/ไฟฟ้า) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรจึงนำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยอินเวอร์เตอร์มาใช้ในการสูบน้ำ ซึ่งเป็นระบบที่นำเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อการสูบน้ำจากบ่อพักครัวเรือน ใช้รดน้ำในพื้นที่เกษตรไม้ล้อม นำไปใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไฟฟ้า ซึ่งช่วยเกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SUNFLOW : Solar Pump Inverter สนใจผลิตภัณฑ์