ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการน้ำ ณ บ้านหนองปื๊ด จ.ปราจีนบุรี

Facebook
Twitter

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางเยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการน้ำ ณ หมู่บ้านหนองปื้ด จังหวัดปราจีนบุรี

smart Farm, Sunflow

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการน้ำ ณ หมู่บ้านหนองปื้ด ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี คุณสุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (IPP) เนคเทค-สวทช. ร่วมต้อนรับ และบรรยายผลงานวิจัย “SUNFLOW” อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน

Smart Farm, Sunflow
smart Farm, Sunflow
smart Farm, Sunflow
smart Farm, Sunflow

“SUNFLOW” อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำ ที่ไม่ต้องใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความเข้มแสงอาทิตย์ที่ไม่แน่นอน เป็นเทคโนโลยีที่เตรียมพร้อมสำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

Sunflow

การใช้พลังงานเพื่อการเกษตร หนึ่งในนั้นคือการใช้เพื่อสูบน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร ซึ่งมีต้นทุนค่าพลังงาน (น้ำมัน/ไฟฟ้า) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรจึงนำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยอินเวอร์เตอร์มาใช้ในการสูบน้ำ ซึ่งเป็นระบบที่นำเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อการสูบน้ำจากบ่อพักครัวเรือน ใช้รดน้ำในพื้นที่เกษตรไม้ล้อม นำไปใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไฟฟ้า ซึ่งช่วยเกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SUNFLOW : Solar Pump Inverter

Cinque Terre
สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด