ผลการค้นหา

Tag: Industry 4.0

เปิดเวทีระดมสมอง พัฒนาคนพัฒนาเด็กอาชีวะสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างเข้มข้น ปั้นวิทยาลัยต้นแบบ พร้อมสู่ Industrial IoT และ AI ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

ปั้นกำลังคนอาชีวะสู่ภาคอุตสาหกรรม 4.0 พัฒนาหลักสูตร Industrial IoT และ AI มุ่งพัฒนา 6 ต้นแบบวิทยาลัยและเครือข่าย ในพื้นที่ EEC ให้เด็กอาชีวะ “ทำได้ ทำเป็น”

การปรับเปลี่ยน SME สู่อุตสาหกรรม 4.0 ต้องทำอย่างไร

ร่วมฟังบรรยายพิเศษ โลกเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทยต้องปรับและยกระดับ เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร พร้อมรับฟังแนวทาง บริการเพื่อปรับปรุงและยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 และพลาดไม่ได้กับตัวอย่างความสำเร็จ จากประสบการณ์ในการลงทุน เพื่อยกระดับสู่ Industry 4.0

Industry 4.0 ลงทุนง่ายๆ สบายกระเป๋า

สาระจากสัมมนา ในหัวข้อ “Industry 4.0 ลงทุนง่ายๆ สบายกระเป๋า” เป็นเวทีให้ความรู้และประสบการณ์แลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ เรื่องอุตสาหกรรม 4.0 แนวทางการปรับตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐ

การทดสอบวัสดุชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการผลิตไทย

สาระจากการบรรยายพิเศษ “การทดสอบ / ตรวจสอบวัสดุชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการผลิตไทย” ในงานเสวนา INTERMACH 2023

Digital Transformation ภาคการผลิตอย่างไรให้ “สำเร็จ”

SMC ร่วมกับ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ชวนกูรูจากเนคเทค สวทช. คณาจารย์จากศูนย์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะด้าน และภาคเอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนที่นำทาง และกรณีศึกษาการทำ Digital Transformation ในงาน NEPCON FORUM X NECTEC