ผลการค้นหา

Tag: AI for Thai

เนคเทค สวทช. นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ ในเวที eGovernment Forum 2022

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “On the Path of National AI Strategy” ในงานสัมมนาวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี eGovernment Forum 2022 โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช.

เนคเทค สวทช. ร่วมเสวนาออนไลน์ “Metaverse & Digital Solutions (MDS) Thailand 2022

เสวนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse และ Digital Solutions ในอุตสาหกรรมหลัก อาทิ อสังหาริมทรัพย์ การแพทย์ และหุ่นยนต์ ที่จะมาแชร์มุมมองและวิสัยทัศน์ พร้อมอัปเดตเทรนดิจิทัลล่าสุด

ผนึกกำลังความร่วมมือแพลตฟอร์ม AI สัญชาติไทย (CiraCore x AI for Thai x AI9)

เวทีแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์ม AI สัญชาติไทยระหว่าง 3 ทีมวิจัย CiraCore x AI for Thai x AI9 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยต่อไป

ม.หัวเฉียวฯ ผนึกกำลัง เนคเทค สวทช. และ เอไอ เฟิร์ส ร่วมลงนามขยายความร่วมมือ พัฒนาหลักสูตร งานวิจัย กำลังคน สร้างนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

ความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย กำลังคน สร้างนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ หวังผลิตบุคลากรด้านเอไอสู่ตลาดผู้ประกอบการมากขึ้น เพื่อให้ทันต่อการพัฒนาประเทศ

เนคเทค สวทช.ต้อนรับสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เยี่ยมชมและศึกษาดูงานในด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะการปรับเปลี่ยนสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

เนคเทคจับมือ กรมควมคุมโรค มข. มทส. วิจัยและพัฒนาทางด้านการแพทย์ด้วย AI เปิดตัว “ระบบการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิอื่นด้วย AI”

เปิดตัว “ระบบการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” เข้ามาช่วยตรวจยืนยันการวินิจฉัยหาไข่หนอนพยาธิได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

เนคเทคนำเทคโนโลยีสนับสนุนสภากาชาดไทยและภาคีเครือข่าย ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ผู้หนีภัยการสู้รบและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

เนคเทค สวทช.นำเทคโนโลยีสนับสนุนภารกิจสภากาชาดไทยและภาคีเครือข่าย ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุก

เปิดตัว AI for PA ต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ โครงการนำร่องภายใต้ความร่วมมือของ สตง. สพร. และ เนคเทค สวทช.

เผยก้าวแรกแห่งความสำเร็จของการพัฒนาระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ ( AI for PA) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สตง. สพร. และ เนคเทค สวทช.