DGT 2023: Happiness Creation ปรากฏการณ์แห่งปี #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล

Facebook
Twitter

DGT 2023 สร้างปรากฏการณ์แห่งปี เร่งเครื่องความสุขให้คนไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

24 ก.พ. 66 : ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ #ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มากกว่า 40 หน่วยงาน ร่วมกันจัดงาน “Digital Governance Thailand หรือ DGT 2023” ภายใต้แนวคิด Happiness Creation เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิด และอัปเดตสถานการณ์ดิจิทัล ทั้งจากผู้ให้บริการเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ ผู้นำนวัตกรรม หน่วยงานกำกับดูแลทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมบริการที่ครอบคลุมทุกด้านในโลกดิจิทัล ทั้งการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการทำงาน การต่อยอดทางธุรกิจ นำไปสู่การสร้างความร่วมมือ การขยายเครือข่ายพันธมิตรเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกัน โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) เป็นประธาน ร่วมด้วยศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และประธานคณะกรรมการกำกับ ETDA ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA และผู้บริหารจากหน่วยงานสนับสนุนเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน

โอกาสนี้ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง เปิดประตูสู่โอกาสเพิ่มขึดความสามารถการแข่งขันในยุคดิจิทัล ด้วยแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย หรือ AI for Thai เพื่อยกระดับธุรกิจบริการดิจิทัล โดยได้นำเสนอภาพรวมของการพัฒนา และการเติบโตของเทคโนโลยี AI ทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย

ต่อด้วยเวทีเสวนาในหัวข้อ “เมื่อ AI เปลี่ยนโลก ต้องส่งเสริมอย่างไร ให้เท่าทันสถานการณ์ : ChatGPT กับประเด็น ELSI ของประเทศไทย” โดย ดร.ปรัญชา บุญขวัญ หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย (LST) กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) เนคเทค สวทช. ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองกับผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ETDA, ดร.ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ.ดร.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการโดย ดร. ปานรพี รพีพันธุ์ จากรายการ iT24Hrs ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

ภายในงาน #DGT2023 ยังได้รวบรวมผลงาน ผลิตภัณฑ์ และโซลูชันที่น่าสนใจมากมายจากหน่วยงานพันธมิตร มาจัดแสดงนิทรรศการให้แก่ผู้เข้าชมงานได้ Update & Upgrade เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล โดย เนคเทค สวทช. ได้ร่วมนำเสนอ 2 ผลงาน ได้แก่

  • AI for Thai : แพลตฟอร์มบริการปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย
    นำเสนอโดย คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ (IPU) และคุณชาญชัย จันฤษชัย งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (LTSS)
  • ไลน์บอทโรคข้าว
    นำเสนอโดย คุณวศิน สินธุภิญโญ ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ (IPU)

ท่านที่สนใจหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจจากงาน DGT 2023 สามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook ETDA Thailand https://www.facebook.com/ETDA.Thailand