เนคเทคร่วมยินดี! กรมควบคุมโรคคว้ารางวัลเลิศรัฐ ปี 65 จากผลงาน AI ตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับ

Facebook
Twitter

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรคและทีมงานในโอกาสที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 บริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ จากผลงาน AI ตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับรู้ทัน ป้องกัน ปัญหา OV-CCA

ในโอกาสนี้ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ (IPU) โดยดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต หัวหน้าทีม พร้อมด้วย ดร.ศรินทร์ วัชรบุศราคำ นักวิจัย และดร.ดวงรัตน์ แก่นสวัสดิ์ นักวิจัยได้ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีด้วย

รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้มีมติมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีผลงานที่ส่งเข้าร่วมทั้งสิ้น 1,631 ผลงานโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565


ผลงาน AI ตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับรู้ทัน ป้องกัน ปัญหา OV-CCA ได้รับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ โดยผลงานดังกล่าวเป็นการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) เข้ามาช่วยตรวจยืนยันการวินิจฉัยหาไข่หนอนพยาธิได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่ที่ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การรักษาที่ครบถ้วนทั่วถึง ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของประชาชน

นอกจากนี้ยังมีการหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับความร่วมมือที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะเชื่อมโยง การเฝ้าระวังโรคระบาดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โควิท-19 ทันระบาด และระบบ INTERVAC (ระบบการออก Vaccine Passport ของไทย) ข้อมูลด้านประชากร และ อื่นๆ อีกด้วย