ผลการค้นหา

Tag: TPMAP

นักวิจัยเนคเทค สวทช. บรรยาย “MSO-Logbook” แก่ผู้บริหาร พม. ใน Workshop ตามแผนการตรวจราชการกระทรวง

การบรรยาย MSO-Logbook ในการประชุมเชิงปฎิบัติการฯ แก่ผู้บริหารส่วนกลางและภูมิภาคของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เนคเทค สวทช. ร่วมมือกับพันธมิตรเครือข่าย AI for Social Good จัด Workshop “Poverty Alleviation”

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Poverty Alleviation” นี้นับเป็นก้าวสำคัญ ส่วนหนึ่งของเครือข่าย AI for Social Good เกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

NECTEC ACE – Online Series EP2 | TPMAP: BIG DATA กับการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ท่ามกลางความท้าทายของการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ ข้อมูลจาก TPMAP ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า ซึ่งปัจจุบันถูกใช้งานแล้ว 73 จังหวัด จะช่วยขจัดและแก้ไขปัญหาความยากจนของคนไทยได้อย่างไร?