ผลการค้นหา

Tag: eHPC

eHPC2024 เปิดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยจากการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ในงาน APAN ครั้งที่ 57

eHPC2024 เพื่อนำเสนองานวิจัยที่ได้ประยุกต์ใช้ HPC ช่วยตอบโจทย์การคำนวณข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้รวดเร็ว ในการศึกษาค้นคว้า พัฒนาผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science จัดสัมมนาออนไลน์ Workshop on e-Science and High Performance Computing (eHPC2022)

ภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science เป็นผู้ขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง หรือ HPC สนับสนุนงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมต่างๆ ในประเทศ

ภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science จัดสัมมนาออนไลน์ eHPC2021

สัมมนาออนไลน์ eHPC2021 เวทีแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง หรือ HPC เพื่อประมวลผลข้อมูล ในงานวิจัยสาขาต่างๆ ทั้งการแพทย์, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, AI, และ Big Data ที่ได้มีการใช้ประโยชน์จริง

สัมมนาออนไลน์ Workshop on e-Science and High Performance Computing (eHPC2020)

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 – 15.30 น. สัมมนา eHPC2020 เวทีแลกเปลี่ยนด้านการใช้งาน HPC ในงานวิจัยสาขาต่างๆ ทั้งฟิสิกส์อนุภาค การแพทย์ พันธุวิศวกรรมศาสตร์ การเงิน และ AI