ผลการค้นหา

Tag: รางวัลระดับนานาชาติ

HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ คว้ารางวัลนวัตกรรมเพื่อสาธารณะ เวที Asia Smart App Awards ฮ่องกง

คุณนริชพันธ์ เป็นผลดี ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DAT) เนคเทค สวทช. ตัวแทนทีมวิจัยเข้ารับรางวัล Bronze Award ด้าน Public Sector and Social Innovation เวที Asia Smart App Awards

“ไลน์บอทโรคข้าว” ผลงานวิจัยร่วมโดย สวทช. และ ม. เกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในเวที The 48th International Exhibition of Inventions Geneva

“ไลน์บอทโรคข้าว” สร้างชื่อเสียง คว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้แก่ผลงานของนักประดิษฐ์ไทย ด้วยรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) ในเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรมในงาน The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ผลงานวิจัยเนคเทค สวทช. x กปน. คว้า 2 รางวัล Vietnam Fund For Supporting Technological Creations

ผลงาน “ระบบวิเคราะห์เสียงน้ำรั่วด้วยปัญญาประดิษฐ์และบริหารจัดการข้อมูลผ่านเครือข่ายคลาวด์ : AI-based water leak detection system with cloud information management” คว้ารางวัล Gold Prize และ VIFOTEC Special Award จาก Vietnam Fund For Supporting Technological Creations

กปน. X เนคเทค สวทช. ส่งผลงานวิจัยระบบวิเคราะห์เสียงน้ำรั่วด้วย AI คว้ารางวัลในเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ

ผลงาน “ระบบวิเคราะห์เสียงน้ำรั่วด้วยปัญญาประดิษฐ์และบริหารจัดการข้อมูลผ่านเครือข่ายคลาวด์ : AI-based water leak detection system with cloud information management” คว้ารางวัลที่ SIIF 2022

นักวิจัยเนคเทค สวทช. ติดอันดับ Top 2% ของโลก นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุด

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมล เขมะรังษี ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG) เนคเทค สวทช. ที่ติดอันดับรายชื่อนักวิจัยที่มีการอ้างอิงสูงที่สุด ใน Top 2% ของโลก ‘The World’s Top 2% Scientists List 2022’