เนคเทค สวทช. คว้ารางวัล LAMP Poster Awardงาน Workshop 2023 ICTP Winter College on Optics: Terahertz Optics and Photonics ประเทศอิตาลี

Facebook
Twitter
ดร. ขวัญชัย ตันติวณิชพันธุ์ นักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีเซนเซอร์แสงไฟฟ้าเคมี (OEC) กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ (SSDRG)ที่ได้รับรางวัล LAMP Poster Award  ผลงานโปสเตอร์ ‘ THz Metamaterial-based detector and sensing applications’ จากงาน Workshop 2023 ICTP Winter College on Optics: Terahertz Optics and Photonics ณ เมือง Trieste ประเทศอิตาลี ที่จัดขึ้นโดย International Centre for Theoretical Physics (ICTP)