ผลการค้นหา

Tag: Smart Factory

Best practices & Lesson learnt – AI in Manufacturing

แทบทุกอุตสาหกรรมการผลิต นำ “AI” มาใช้ในเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน AI กับงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่

เนคเทค สวทช. X SYNTECH หารือความร่วมมืองานวิจัยโรงงานอัจฉริยะ และ สมาร์ตฟาร์ม

เนคเทค สวทช. เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับบริษัท Synergy Technology หรือ SYNTECH โดยมี คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที และ CEO Synergy Technology Co., Ltd และคุณรัศมี สืบชมภู CEO Synergy Innovation ให้เกียรติต้อนรับ ณ SYNHUB Digi-Tech Community จ.ปทุมธานี ในวันที่ 28 เมษายน 65

เนคเทค สวทช. จับมือ AIS หารือความร่วมมือการพัฒนา 5G Testbed SMC

เนคเทค สวทช. ให้การต้อนรับ คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ Head of Enterprise Marketing and SME Business Management Section. AIS และคณะ ในโอกาสร่วมประชุมหาความร่วมมือด้านการพัฒนา ทดสอบ และ ติดตั้งระบบ 5G SMC ในพื้นที่ EECi

คุยกันเรื่องเวลา (ตอนที่ 2) : Cycle Time

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั้งในวงการวิศวกรรม วงการธุรกิจ หรือแม้กระทั่งวงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ก็จะพบว่ามีการใช้คำว่า Cycle time ในความหมายที่หลากหลายแตกต่างกันไป