ผลการค้นหา

Tag: Smart City

3 หน่วยงาน MOU พัฒนาแพลตฟอร์ม CCTV ใช้ Image Processing & AI เฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย จ.เชียงใหม่

การนามพัฒนาแพลตฟอร์มกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพร่วมกับ AI มุ่งดูแลการจราจร เฝ้าระวังอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

MI Group x เนคเทค สวทช. จับมือขับเคลื่อน Smart City ในประเทศไทยด้วยข้อมูล ภายใต้ความร่วมมือวิจัยและพัฒนา City Information Platform

MI Group x เนคเทค สวทช. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงาน และร่วมลงนามในโครงการร่วมวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มบริการข้อมูลเมืองที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (City Information Platform)