Traffy fondue ร่วมเวที “ขับเคลื่อนภาครัฐด้วยข้อมูล” เดินหน้าค้นหาพันธมิตรที่ SITE 2023

Facebook
Twitter

กลุ่มนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมือง (TFCB) สวทช. ร่วมงาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2023 (SITE 2023) ภายใต้แนวคิด INNOVATION PARTNERSHIP – TOGETHER WE GROW โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการทำงานร่วมกัน ยกระดับความร่วมมือทางนวัตกรรมจากทุกภาคส่วน ให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรม สร้างโอกาสและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มตัน และผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมให้แข็งแกร่ง ก่อให้เกิดผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และขยายเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ และนวัตกรรมในระดับสากล จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดแสดงผลงานในโซนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในงานยังมีกลุ่ม startup หลากหลายทั้งภาครัฐ และเอกชนมาร่วมจัดแสดงผลงาน ซึ่งได้รับความสนใจมากมายจากผู้เข้าร่วมงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

ทีเวทีเสวนาหัวข้อ ขับเคลื่อนภาครัฐด้วยข้อมูล Better Data, Better Dicision ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม นักวิจัยอาวุโส กลุ่มนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมือง (TFCB) ได้บรรยายในหัวข้อ “Smart City จบปัญหาเมืองในแพลตฟอร์มเดียว ด้วย Traffy Fondue” ซึ่งผลงาน Traffy fondue ถือเป็นหนึ่งใน Core Business เพิ่มศักยภาพให้งานวิจัยของ สวทช. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566

Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง จัดว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ออกมาตอบโจทย์การแก้ปํญหาของเมือง โดยสามารถใช้งานง่าย ประชาชน ที่เพียงแค่แอดไลน์ @TraffyFondue ก็สามารถแจ้งปัญหาได้ถึง 16 เรื่อง เช่น น้ำท่วม ความสะอาด ไฟฟ้า ประปา ทางเท้า ถนน การทุจริต จราจร สัตว์ เสียง ฝุ่นควันกลิ่น ต้นไม้ อาคารสถานที่ชำรุด การเผาในที่โล่ง จุดเสี่ยง ควันดำ ยาเสพติด สุขภาพบัตรทอง ฯลฯ ปัจจุบัน Traffy fondue รับแจ้งเรื่องแล้วมากกว่า 4 แสนกว่าเรื่อง มีหน่วยงานราชการเข้าร่วมแล้วกว่า 10,000 หน่วย และ Traffy fondue ได้ขยายครอบคลุมทั่วประเทศ โดยทั้งนี้มีจังหวัดที่เข้าร่วมทุกหน่วยงานราชการแล้วถึง 12 จังหวัด ส่วนของเจ้าหน้าที่สามารถรับแจ้งปัญหาได้ถึง 2 ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางแอพ Traffy fondue หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ citydata.traffy.in.th ทำให้การเข้าไปแก้ปัญหาต่างๆ ทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับผู้บริหาร สามารถใช้ข้อมูลเมืองเพื่อเข้ามาบริหารจัดการได้ง่ายๆ โดยผ่าน Dashboard ในการติดตามแก้ปัญหา ตรวจสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา