ผลการค้นหา

Tag: KidDiary

สวทช. ทูลเกล้าฯ ถวายโปรแกรม KidDiary for Excel เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ

สวทช. ทูลเกล้าฯ ถวายโปรแกรมประเมินภาวะโภชนาการเด็ก KidDiary for Excel เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ

ผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน จับมือร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับสินค้าเกษตรและสินค้า OTOP หวังยกระดับสินค้าเกษตรไทย สร้างรายได้ ขยายตลาด ด้วยฐานข้อมูล

พิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับสินค้าเกษตรและสินค้า OTOP มุ่งยกระดับสินค้าเกษตรของไทย ด้วยฐานข้อมูลทางการเกษตร และฐานข้อมูลการตลาดจากความต้องการซื้อขายสินค้าเกษตร

[Poster] KIDSIZE

เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงอัตโนมัติ Kidsize เป็นการต่อยอดแพล็ตฟอร์ม KidDiary เพื่อเก็บข้อมูลเด็กรายคนอย่างเป็นระบบ