[Poster] KIDSIZE

Facebook
Twitter

เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงอัตโนมัติ Kidsize เป็นการต่อยอดแพล็ตฟอร์ม KidDiary เพื่อเก็บข้อมูลเด็กรายคนอย่างเป็นระบบ

 

KIDSIZE_CON
คลิกดูภาพขนาดใหญ่