ผลการค้นหา

Tag: INTERMACH

เปิดประสบการณ์การประเมินระดับความพร้อมขององค์กรสู่การผลิตยุคดิจิทัลด้วยตัวเองกับระบบ Online & Interactive Self-Assessment

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาการประเมินความพร้อมขององค์กรสู่ Industry 4.0 ด้วยตนเอง งาน INTERMACH 2024

รวมหัวข้อสัมมนา Intermach 2024 โดย สวทช. เนคเทค และ SMC สร้างเครือข่ายธุรกิจ มุ่งสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่

สวทช. เนคเทค และ SMC ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรจัดสัมมนาภายในงาน INTERMACH 2024 ภายใต้แนวคิด ” Bridging Manufacturing Solution Towards Net Zero Carbon”

การปรับเปลี่ยน SME สู่อุตสาหกรรม 4.0 ต้องทำอย่างไร

ร่วมฟังบรรยายพิเศษ โลกเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทยต้องปรับและยกระดับ เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร พร้อมรับฟังแนวทาง บริการเพื่อปรับปรุงและยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 และพลาดไม่ได้กับตัวอย่างความสำเร็จ จากประสบการณ์ในการลงทุน เพื่อยกระดับสู่ Industry 4.0

Sustainable in Smart Manufacturing: ไม่ตกยุค ก้าวสู่อนาคต นำความยั่งยืนสู่อุตสาหกรรม

เสวนาพิเศษเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและยังคงมีอนาคตที่ยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีสมาร์ต

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกปี 2566 พร้อมแนวทางรับมือกับผลกระทบจากวิกฤตโลกต่ออุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย

สาระสำคัญจากเวที INTERMACH EXCLUAIVE NIGHT เปิดประสบการณ์โลกอุตสาหกรรมครั้งใหม่ ไปกับงาน อินเตอร์แมค ร่วมรับฟังแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจของโลก จากผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงอุตสาหกรรม

เนคเทค สวทช. โดย SMC ร่วมงาน “INTERMACH Exclusive Night – Unboxing the World of Manufacturing” สร้างเครือข่ายด้านอุตสาหกรรม

เดินหน้าสร้างเครือข่ายด้านอุตสาหกรรม เกาะติดทิศทางของอุตสาหกรรม และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย-เศรษฐกิจโลก