เนคเทค สวทช. โดย SMC ร่วมงาน “INTERMACH Exclusive Night – Unboxing the World of Manufacturing” สร้างเครือข่ายด้านอุตสาหกรรม

Facebook
Twitter

เนคเทค สวทช. โดยศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ร่วมงาน“INTERMACH Exclusive Night – Unboxing the World of Manufacturing” เพื่อสร้างเครือข่ายด้านอุตสาหกรรม

18 ตุลาคม 2565 ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการ เนคเทค สวทช. และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ SMC พร้อมด้วยดร.รัฐภูมิ ตู้จินดา ที่ปรึกษาศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ SMC และ คุณ อุดม ลิ่วลมไพศาล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม(IIARG) ร่วมงาน“INTERMACH Exclusive Night – Unboxing the World of Manufacturing” ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) เพื่อเกาะติดทิศทางของอุตสาหกรรม และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย, เศรษฐกิจโลก ปี 2566 ได้ร่วมฟังวิสัยทัศน์ และองค์ความรู้ เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการผลิตไทยจากวิกฤตการณ์โลกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นระหว่างวิทยากรผู้ร่วมเสวนา พร้อมร่วมเป็นหนึ่งในการสร้างเครือข่ายสำหรับคนในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย

งาน Intermach Exclusive Night เป็นกิจกรรมพิเศษของงาน Intermach 2023 จัดขึ้นเพื่อกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของนักอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง ข้อมูลเชิงนโยบาย และการเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ ซึ่งจะมีบทบาทในการสร้างความรู้ ความตื่นตัว รวมถึงประสานความร่วมมือกันในหมู่นักอุตสาหกรรม โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมฟังประมาณ 250 ท่าน