ผลการค้นหา

Tag: BCG

ทีมเนคเทคร่วมประชุมเพื่อพัฒนาชุดข้อมูลและแพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับติดตามและประเมินผลภายใต้แผน BCG นำร่องที่จันทบุรี

ทีม SAI  เนคเทค เข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาชุดข้อมูลและแพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับการติดตามและประเมินผลภายใต้แผน BCG นำร่องที่จังหวัดจันทบุรี

เนคเทค โชว์ผลงานนวัตกรรม ในงาน APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022)

กิจกรรมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพประชุม APEC 2022 Thailand และเปิดงาน Thailand Tech Show 2022 เวทีแสดงผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมวิจัยที่พร้อมต่อยอดธุรกิจ

WiMaRC นวัตกรรมเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพสวนทุเรียนพื้นที่ EEC ติดดอกสม่ำเสมอพร้อมกัน 70%

ทีม WiMaRC หรือ ระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี IoT นำโดย ดร.โอภาส ตรีทวีศักดิ์ และคุณมนตรี แสนละมูล ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DAT) เนคเทค สวทช. ลงพื้นที่ จ.ระยอง ติดตามการทำงานของระบบฯ ณ สวนสุวรรณจินดา จ.ระยอง

เนคเทค สวทช. ผนึกกำลัง 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสาน ส่งเสริมและผลักดัน 5 นวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาค ตอบโจทย์โมเดล BCG เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

เนคเทคส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาคด้วย KidBright, ThaiJo, MOOC, Navanurak Platform และ Museum Pool ตอบโจทย์โมเดล BCG