ผลการค้นหา

Tag: AIFT2023

AI for Thai ยกทัพนักวิจัยล่องใต้ จัดเวิร์กชอปพัฒนาทักษะ AI ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

เนคเทค สวทช. บินตรงลงใต้สานต่อโครงการอบรม “ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai ประจำปี 2566” เป็นครั้งที่ 3 ณ จ.สงขลา

เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน AI กับกิจกรรมอบรมประยุกต์ใช้ AI for Thai ครั้งที่ 2 @ขอนแก่น

กิจกรรมอบรม “ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai ประจำปี 2566” ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดขอนแก่น

บินลัดฟ้าแบบไม่เกรงใจฝุ่น!! ประเดิมภูมิภาคแรก กับกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะด้าน AI และการใช้งาน AI for Thai ประจำปี 2566

กิจกรรมอบรม “ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai ประจำปี 2566”