ผลการค้นหา

Tag: AI Thailand

เนคเทค สวทช. นำเสนอความท้าทายของการพัฒนา AI ในไทย ในเวที “AI Thailand Forum 2023” มหกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ครั้งแรกของประเทศไทย

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. นำเสนอ เรื่องราวความท้าทายของการพัฒนา AI ในประเทศไทย และ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการด้าน AI ประเทศไทย

เนคเทคโชว์ผลงาน “มอเตอร์และบริการทดสอบมอเตอร์ของ SMC” ในสัมมนาทางวิชาการทดสอบในส่วนของแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้า

เนคเทค นำผลงาน ด้าน EV Conversion มอเตอร์และบริการทดสอบมอเตอร์ของ SMC ร่วมจัดแสดงในงาน “สัมมนาทางวิชาการทดสอบในส่วนของแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้า” ร่วมกับภาคเอกชน