ผลการค้นหา

Tag: NECTEC Talk

NECTEC Talk ครั้งแรกของปี 2024 ประเดิมด้วย 3 เรื่องราวของงานวิจัยภายใต้โครงการเซนเซอร์เชิงแสงสำหรับการตรวจวัดไวรัส

อัปเดตงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเซนเซอร์เชิงแสง ซึ่งมีความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐตุรกี ภายใต้โครงการเซนเซอร์เชิงแสงสำหรับการตรวจวัดไวรัส

เนคเทค x สกมช. x สศช. จัดเสวนา “เมื่อคอมพิวเตอร์ควอนตัมไล่ล่าคุณ: ยุทธศาสตร์การยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในยุคควอนตัม”

เสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีควอมตัมโดยชี้ให้เห็นโอกาสและความท้าทายจากคอมพิวเตอร์ควอนตัม และเราจะเตรียมตัวเข้าสู่ยุคควอนตัมได้อย่างไรในอนาค