เนคเทค x สกมช. x สศช. จัดเสวนา “เมื่อคอมพิวเตอร์ควอนตัมไล่ล่าคุณ: ยุทธศาสตร์การยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในยุคควอนตัม”

Facebook
Twitter

19 ธ.ค. 66 เนคเทค สวทช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา สำนักงานสภาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดกิจกรรมเสวนา “เมื่อคอมพิวเตอร์ควอนตัมไล่ล่าคุณ: ยุทธศาสตร์การยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในยุคควอนตัม”

โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่ พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร กรรมการบริหาร และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนาสำนักงานสภาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.สุนทร ศิระไพศาล นักวิจัย ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ คุณพรสรรค์ พรวัฒนาโชคชัย Business Development Director บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด และ ดำเนินรายการโดย ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ นักวิจัยอาวุโส หัวหน้าทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.)

ในการเสวนานี้วิทยากรทุกท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีควอมตัมโดยชี้ให้เห็นโอกาสและความท้าทายจากคอมพิวเตอร์ควอนตัม และเราจะเตรียมตัวเข้าสู่ยุคควอนตัมได้อย่างไรในอนาคต

ติดตามบทสรุปสาระจากการเสวนาพร้อมดาวน์โหลดประกอบการนำเสนอของวิทยากรได้เร็ว ๆ นี้

ชมเสวนาย้อนหลัง