ผลการค้นหา

Tag: HandySense

HandySense จัดอบรมเพิ่มทักษะเสริมแกร่งเกษตรกรฉะเชิงเทรา

โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบด้วยระบบ HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ”

HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ คว้ารางวัลนวัตกรรมเพื่อสาธารณะ เวที Asia Smart App Awards ฮ่องกง

คุณนริชพันธ์ เป็นผลดี ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DAT) เนคเทค สวทช. ตัวแทนทีมวิจัยเข้ารับรางวัล Bronze Award ด้าน Public Sector and Social Innovation เวที Asia Smart App Awards

เนคเทค สวทช. โชว์นวัตกรรม ร่วมผลักดันการศึกษาไทยสู่ยุคโค้ดดิ้ง ในงาน “CODING ERA” The Next Wave of Thailand’s Education

CODING ERA: NEXT WAVE OF THAILAND’S EDUCATION ยุคโค้ดดิ้ง: คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย มหกรรมการเรียนรู้ด้าน Coding และโซลูชั่นครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อการเรียนรู้แบบ Coding Edutainment

เปิดตัวเวอร์ชันใหม่ ! HandySense PRO & PROMAX ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ

จากการเปิดตัว HandySense Version 1 นักวิจัยเนคเทค สวทช.ได้เก็บรวบรวมฟีดแบ็คจากผู้ใช้งานจริงทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ นักพัฒนา และเจ้าหน้าที่ส่งเสริม นำมาพัฒนาเพิ่มเติมฟังก์ชันให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้น นำมาสู่การเปิดตัว HandySense PRO & PROMAX ซึ่งทั้ง 2 รุ่นนี้ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานสาขาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับเกษตรอัจฉริยะเรียบร้อยแล้ว

HandySense เปิดเวทีอุตสาหกรรมรับฟังฟีดแบคผลงาน พัฒนาระบบนิเวศส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีเกษตร

HandySense ชวนผู้ใช้งาน 3 กลุ่มหลักได้แก่ กลุ่มผู้ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง และบำรุงรักษา กลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมและผลักดันภาคการเกษตรแม่นยำ และกลุ่มผู้ประกอบการที่สนใจเทคโนโลยี ร่วมอภิปรายฟีดแบคผลงาน และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา Ecosystem

HandySense ชวนมาคุย EP6 | ชวนเที่ยวคูโบต้าฟาร์ม ร่วมพัฒนาพื้นที่เกษตรสมัยใหม่ใน EEC ไปพร้อมกับสยามคูโบต้า และ สวทช.

HandySense ชวนมาคุย EP นี้ ชวนทุกท่านร่วมเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ ที่ “คูโบต้าฟาร์ม” พร้อมเปิดมุมมองที่มีต่อการพัฒนาภาคการเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยีของของสยามคูโบต้า และ สวทช.

เนคเทค สวทช. ร่วมพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ มาตรฐานนวัตกรรมแบบเปิด HandySense

เสวนาแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรด้วยมาตรฐาน IoT ภายใต้พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ดีป้า และ กรมส่งเสริมการเกษตร

คูโบต้า ผนึก เนคเทค สวทช. ขยายผลนวัตกรรมระบบจัดการน้ำ (HandySense) สู่ ‘คูโบต้าฟาร์ม’ พื้นที่สาธิตเทคโนโลยีด้านเกษตรสมัยใหม่

ใช้ระบบ HandySense ระบบเกษตรอัจฉริยะควบคุมการเพาะปลูก บริเวณโซนเกษตรทฤษฎีใหม่ คูโบต้าฟาร์ม เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ให้ถึงมือเกษตรกรและชุมชนโดยรอบ