ผลการค้นหา

Tag: EEC

ทีม NAVANURAK ลงพื้นที่ภาคตะวันออก เป็นวิทยากรให้ความรู้กับคุณครูในพื้นที่ EEC ส่งเสริมการท่องเที่ยวโมเดล BCG

เปิดหลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

รวมตัวคนอุตสาหกรรม EEC ! ยกระดับทักษะออกแบบและการเขียนโปรแกรมไอโอทีในโรงงาน ผลิตบุคลากรระยะเร่งด่วน รับเป้าหมายอุตสาหกรรม 4.0

กิจกรรมอบรมหลักสูตร “การออกแบบ และการเขียนโปรแกรมสำหรับ Internet of Things ในโรงงาน 4.0 (IoT Fundamentals)” เพื่อพัฒนาทักษะ ยกระดับความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมทางด้านระบบ Internet of Things หรือ IoT

เผยผลงานสุดสร้างสรรค์ ของสุดยอดนวัตกรน้อยในเขตพื้นที่ EEC คว้ารางวัลเวที “ออกแบบอย่างใจคิดพิชิตอุตุน้อย Hackathon” (UtuNoi Hackathon)

งานประกาศผล และพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน “ออกแบบอย่างใจคิดพิชิตอุตุน้อย Hackathon” (UtuNoi Hackathon) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการออกแบบนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

WiMaRC นวัตกรรมเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพสวนทุเรียนพื้นที่ EEC ติดดอกสม่ำเสมอพร้อมกัน 70%

ทีม WiMaRC หรือ ระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี IoT นำโดย ดร.โอภาส ตรีทวีศักดิ์ และคุณมนตรี แสนละมูล ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DAT) เนคเทค สวทช. ลงพื้นที่ จ.ระยอง ติดตามการทำงานของระบบฯ ณ สวนสุวรรณจินดา จ.ระยอง