ผลการค้นหา

Tag: ASEAN IVO

เนคเทคร่วมจัด ASEAN IVO FORUM 2022 เสริมความร่วมมือวิจัยพัฒนาด้าน ICT ภูมิภาคอาเซียน และญี่ปุ่น

เวทีแลกเปลี่ยนโครงการวิจัยพัฒนาด้าน ICT ที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์การพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน และประเทศญี่ปุ่น

ASEAN IVO Forum 2022 เวทีแลกเปลี่ยนโครงการวิจัยพัฒนาด้าน ICT เพื่อสร้างความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น

เวทีนำเสนอโครงการวิจัยพัฒนาทางด้าน ICT เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์