กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์เนคเทคและพันธมิตร ใช้ Biometric Technology แยกเสียงจริงและเสียงหลอก

Facebook
Twitter

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 นักวิจัยกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) เนคเทคได้จัด Kick off Meeting โครงการ Spoof Detection for Automatic Speaker Verification ณ โรงแรม De Prime Rangnam จ.กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเริ่มกิจกรรมร่วมวิจัยโครงการฯ โดยเนคเทคได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 80,000 เหรียญสหรัฐฯ  จาก ASEAN IVO เพื่อศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีการแยกเสียงจริงและเสียงหลอก (spoof detection) ซึ่งการตรวจจับเสียงนี้จะแยกแยะเสียงหลอกออกจากระบบ ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพของระบบยืนยันตัวตนด้วยเสียงพูดมีความถูกต้องมากขึ้น

เสียงเป็นการยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลทางชีวภาพ หรือ Biometrics รูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน การประชุม Kick off ครั้งนี้  ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศด้าน Biometrics นอกจากนี้ เสียงเป็นข้อมูลชีวภาพที่สำคัญสำหรับใช้ยืนยันตัวบุคคลได้อย่างเที่ยงตรง  โดยสามารถนำมาใช้ในการตรวจพิสูจน์เพื่อการทำธุรกรรมทางการเงิน และในวงการอื่น ๆ   ได้ในปัจจุบัน 

โครงการนี้ เป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่าง

  1. เนคเทค
  2. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  4. Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) ประเทศญี่ปุ่น
  5. National Institute of Information and Communications Technology (NICT) ประเทศญี่ปุ่น
  6. University of Computer Studies, Yangon (UCSY) ประเทศเมียนมา
  7. Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไน