ผลการค้นหา

Tag: เบทาโกร

เบทาโกร จับมือ เนคเทค สวทช. นำดิจิทัลเทคโนโลยี หนุน R&D เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

ก้าวสำคัญของนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริงทางด้าน Smart Food Factory 4.0 & AgriTech Excellence

เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะจากเครือเบทาโกร เยี่ยมชมงานวิจัยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร และปศุสัตว์

คณะผู้บริหารและทีมงานเบทาโกรร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความเป็นไปได้ในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมของเครือเบทาโก