ผลการค้นหา

Tag: เกษตรดิจิทัล

HandySense จัดอบรมเพิ่มทักษะเสริมแกร่งเกษตรกรฉะเชิงเทรา

โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบด้วยระบบ HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ”

เปิดตัวเวอร์ชันใหม่ ! HandySense PRO & PROMAX ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ

จากการเปิดตัว HandySense Version 1 นักวิจัยเนคเทค สวทช.ได้เก็บรวบรวมฟีดแบ็คจากผู้ใช้งานจริงทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ นักพัฒนา และเจ้าหน้าที่ส่งเสริม นำมาพัฒนาเพิ่มเติมฟังก์ชันให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้น นำมาสู่การเปิดตัว HandySense PRO & PROMAX ซึ่งทั้ง 2 รุ่นนี้ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานสาขาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับเกษตรอัจฉริยะเรียบร้อยแล้ว

HandySense เปิดเวทีอุตสาหกรรมรับฟังฟีดแบคผลงาน พัฒนาระบบนิเวศส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีเกษตร

HandySense ชวนผู้ใช้งาน 3 กลุ่มหลักได้แก่ กลุ่มผู้ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง และบำรุงรักษา กลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมและผลักดันภาคการเกษตรแม่นยำ และกลุ่มผู้ประกอบการที่สนใจเทคโนโลยี ร่วมอภิปรายฟีดแบคผลงาน และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา Ecosystem

เนคเทค สวทช. จับมือเครือข่ายพันธมิตรเสริมแกร่งเกษตรกรรมไทย เปิดโลกเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัลที่ทุกคนเข้าถึงได้ในงาน NECTEC-ACE 2022

NECTEC–ACE 2022 ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า”

อัปสกิลเกษตรดิจิทัล ปั้น HandySense Avenger Team กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ ธกส. เนคเทค จัดอบรม “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)

เนคเทค สวทช. กรมส่งเสริมการเกษตร และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)”