ผลการค้นหา

Tag: ศิลปวัฒนธรรม

เนคเทค สวทช. จับมือยูเนสโก นำ “นวนุรักษ์” สร้างคลังข้อมูลออนไลน์ จัดเก็บ สืบสาน เพื่อสร้างสรรค์สำหรับคนทำงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย

เนคเทค สวทช. จับมือยูเนสโก ประกาศความร่วมมือในการอนุรักษ์สืบสานสถาปัตยกรรมไทย ใช้ “นวนุรักษ์แพลตฟอร์ม” เป็นเครื่องมือให้นักอนุรักษ์สามารถบริหารจัดการคลังข้อมูลวัฒนธรรม