ผศอ.แสดงความยินดีพนักงานและนักวิจัยที่ได้รางวัล

Facebook
Twitter

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

news-pr-news3

นักวิจัยเนคเทค และทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเอกซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์ (CTI) หน่วยพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์และระบบทางชีวการแพทย์ (BESDU) โดยนายก้องยศ วังคะออม ดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์ และดร.เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี ได้รับรางวัล Best Paper Award ด้าน IT จากงานประชุมวิชาการ ECTI-CON 2015 ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 24-27 มิถุนายน 2558 ในบทความทางวิชาการเรื่อง High-Quality Web-Based Volume Rendering in Real-Time