1 นาทีกับ BCG model | Aqua-IoT นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อฟาร์มสัตว์น้ำ

Facebook
Twitter

เนคเทค สวทช. พัฒนาระบบ Aqua-IoT นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อฟาร์มสัตว์น้ำ ซึ่งประกอบด้วย ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ ระบบตรวจวัดสภาพอากาศเหนือบ่อเพาะเลี้ยง ระบบอ่านค่าสารเคมีภายในน้ำ ระบบตรวจ ติดตามการเติบโตของแบคทีเรียก่อโรค EMS และการเติบโตของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ช่วยให้เกษตรกรหรือผู้ดูแลฟาร์มเข้าถึงเทคโนโลยี

จุดเด่นของ Aqua-IoT

ดูแลง่าย เติบโตดี ปลอดภัย…คือจุดเด่นของระบบ Aqua-IoT นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อฟาร์มสัตว์น้ำ

ยกระดับคุณภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถบริหารจัดการ รวมถึงการปรับปรุงการเลี้ยง และรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ทันท่วงที และยังสามารถใช้เป็นระบบตรวจคุณภาพน้ำ เพื่อบริหารจัดการให้เป็นน้ำดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG economy model)

BCG หนุนเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำไทยอย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณ
คุณอุดร ส่งเสริม
วศิน ฟาร์ม จ.ระยอง