บทความพิเศษ

รักษ์น้ำ | เทคโนโลยีทางรอด!! ร้อนนี้ 40 องศา ภัยแล้งก็มา น้ำประปาก็เค็ม

รักษ์น้ำ | ระบบพยากรณ์และจำลองเหตุการณ์เพื่อการบริหารจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม เทคโนโลยีทางรอด สู้น้้ำประปาเค็ม ตากวิกฤตภัยแล้ง

Precision Farming เทคโนโลยีผสมผสานการเกษตรยุคดิจิทัล

Precision Farming หรือ เกษตรแม่นยำ คือ การนำเทคโนโลยีมาผสมผสานเพื่อการเกษตรยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เซนเซอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งนาโนเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต อันนำไปสู่การแข่งขันได้ในระดับสากล

ตอบโจทย์ผู้ใช้งานด้วยการสื่อสารที่เหนือกว่า | เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้วย CUI

Conversational User Interface หรือ CUI ซึ่งอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ กำลังเพิ่มบทบาทและสร้างความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับความคาดหวังด้วยการรู้จักและรู้ใจผู้ใช้งานในปัจจุบันและอนาคต

“Big Data” ชี้เป้าคนจนอยู่ที่ไหน มีปัญหาอะไร ส่วนจะหลุดพ้นความจนได้หรือไม่ ? ต้องอาศัยฝีมือ “ผู้บริหาร”

ความยากจน เป็นปัญหาเรื้อรังที่ทุกภาคส่วนพยายามแก้ไขมาโดยตลอด แต่ด้วยนิยามของความเรื้อรังการขจัดความยากจนนั้นไม่ง่าย