ผลการค้นหา

Tag: TPAMP

ทีมเนคเทคร่วมประชุมเพื่อพัฒนาชุดข้อมูลและแพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับติดตามและประเมินผลภายใต้แผน BCG นำร่องที่จันทบุรี

ทีม SAI  เนคเทค เข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาชุดข้อมูลและแพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับการติดตามและประเมินผลภายใต้แผน BCG นำร่องที่จังหวัดจันทบุรี