ผลการค้นหา

Tag: Super AI Engineer

เริ่มแล้ว !!! Super AI Engineer Season2 คัดสุดยอดวิศวกรด้านปัญญาประดิษฐ์

ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Super AI Engineer Season 2 มุ่งพัฒนาความรู้ สร้างบุคลากรทางด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศในอนาคต