ผลการค้นหา

Tag: OnSpec

ทีมเนคเทค สวทช. ร่วมแชร์ประสบการณ์วิจัยในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2023

การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15 (ECTI-CARD 2023) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ”

World TB Day 2023 ปักหมุดยุติวัณโรค! กับสัมมนา “เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อยุติวัณโรค”

เวทีที่จะมาเผยเทคนิคใหม่ในการตรวจวินิจฉัยวัณโรคได้ไวยิ่งขึ้น พร้อมอัปเดตเทคโนโลยีและการวิจัยที่ช่วยขับเคลื่อนแผนการยุติวัณโรคในประเทศไทย

เนคเทค สวทช.ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์

เยี่ยมชมผลงานของทีมวิจัยเทคโนโลยีเชิงแสงไฟฟ้าเคมี และทีมวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์ กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์

[Hall of Fame] ทีมนักวิจัยไทยคว้ารางวัลจากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่ไทเป

ชิปขยายสัญญาณรามาน Onspec คว้าเหรียญทอง ด้าน ISFET แพลตฟอร์มเคมีคอลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์คว้าเหรียญเงินจาก 2017 Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest